Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

.

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim.

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-03.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie istnieje mechanizm zabezpieczający captcha,
 • zbyt niski kontrast fragmentów tekstów w stosunku do tła,
 • zbyt niski kontrast linków w stosunku do tekstu,
 • nieprawidłowa budowa tytułów stron,
 • nieprawidłowa identyfikacja elementów formularza,
 • fokus w kilku miejscach nie jest widoczny,
 • atrybut alt posiada przypisane wartości w innym języku niż zadeklarowany,
 • nieprawidłowa struktura nagłówków,
 • niektóre dokumenty pdf nie są dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Hanna Karczewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 3717835. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły
Wejście główne do budynku szkoły, zlokalizowane od strony ulicy Leśnej posiada barierę w postaci schodów. Obok schodów znajduje się winda, przemieszczająca się między kondygnacjami -I do II. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać z windy lub wejścia znajdującego się przy hali sportowej. Wejście to wyposażone jest w pochylnię. Większość korytarzy i pomieszczeń jest dostępna dla osób na wózkach.

Budynek przedszkola
Budynek przedszkola nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, gdyż posiada barierę w postaci schodów przed wejściem głównym. Obsługa interesantów odbywa się w sekretariacie w budynku szkoły.

 • Dla osób niepełnosprawnych wyznaczone zostały dwa miejsca parkingowe przed wejściem głównym do budynku szkoły i jedno miejsce przy wejściu do hali sportowej.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku szkoły, na pierwszym piętrze, naprzeciwko wyjścia z windy.
 • W obu budynkach nie ma oznaczeń ani udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących, głuchych czy słabo słyszących.
 • Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

Załączniki

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 26, marzec 2020 20:49 Hanna Karczewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 30, marzec 2021 13:02 Hanna Karczewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30, styczeń 2023 11:44 Kamil Wysokiński
Real time web analytics, Heat map tracking